Товарлар каталогу

Каталогду жашыруу

slide 1

Пластиктен идиш дүң баада

Тиричилик химиясы дүң баада

Банктык реквизиттер

Которуу үчүн реквизиттер (сом)

Алуучунун банкы: ЗАО “ЭкоИсламикБанк”, Башкы офис

ИНН алуучунун банкы: 00710199610114

БИК алуучунун банкы: 117001

Алуучунун банкынын дареги: Бишкек ш. , Геологический кесилиши 17

Алуучу: ЗАО “ЭкоИсламикБанк”

“Элкарт системасынын юридикалык адамдары”

Алуучунун эсеби: 1170120042000193

Төлөмдү дайындоо: алуучу ИП Балтагожина Аида Жомартовна

Өздүк эсеби: № 117011200970159

Акы төлөө ______, ылайык__________№_________